Política de privacitat

Política de privacitat

Benvingut a el lloc d'Internet mercadepremia.cat (en endavant, la "Web"), pertanyent a Associació de Venedors DEL MERCAT SANT JOAN DE PREMIÀ DE MAR (en endavant, "El Mercat"), amb CIF: G58251737, domicili social a Gran Via de Lluís Companys 125, Premià de Mar, 08330, Barcelona, ​​amb telèfon 937.525.010.

El Mercat és conscient de la rellevància i importància de la protecció de la privacitat en el tractament de dades personals. Per això, s'han configurat un seguit de mesures i polítiques organitzatives per assegurar que el tractament compleix amb els estàndards mínims de seguretat, transparència amb l'interessat i confidencialitat que considerem necessaris per proporcionar un servei eficaç als nostres clients.

A aquests efectes, es declara que la present Política de Privacitat és aplicable a qualsevol dada personal recollit a través d'aquesta web. Si en algun moment, donada la naturalesa de l'servei prestat a través d'aquesta web, El Mercat de realitzar un tractament de dades les característiques difereixin de les aquí presentades, serà informat oportunament de forma prèvia a la recollida de les seves dades personals.

Les presents condicions de privacitat no són aplicables a la informació que vostè pugui proporcionar en un altre lloc operat per nosaltres, per un dels nostres socis o per una de les nostres filials, i tampoc a la informació que ens pugui fer arribar a través d'altres fòrums , offline o mitjançant el correu electrònic. Les presents condicions de privacitat tampoc s'aplicaran a aquells serveis proporcionats per tercers l'accés pugui ser realitzat mitjançant vincles proporcionades en aquest web. En cap moment El Mercat es farà responsable de l'tractament de dades realitzat per aquests tercers ni té control sobre els procediments organitzatius i de seguretat aplicats en el seu tractament.

En tot moment, qualsevol recollida o tractament de dades realitzat per El Mercat a través d'aquesta web compleix amb les estipulacions contingudes en el Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i en concret, amb el seu article 13, donant compliment als principis de licitud, lleialtat i transparència, a través de la present Política de Privacitat.

Qui és el responsable de les seves dades?

 • Titular: Associació de Venedors DEL MERCAT SANT JOAN DE PREMIÀ DE MAR (el Mercat)
 • CIF: G58251737
 • Domicili social: Gran Via de Lluís Companys 125, Premià de Mar, 08330, Barcelona
 • Delegat de Protecció de Dades (en endavant, "DPO"): Manel Torrecilla
 • Correu electrònic: mercatpremia@gmail.com
 • Web: mercadepremia.cat
 • Telèfon: 937525010

Quant de temps guardarem les seves dades?

El Mercat conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

El Mercat, per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat, portarà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració. En tot cas, aquestes mesures podran consistir entre d'altres:

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l'usuari i els servidors del Mercat
 • Encriptació de la informació en els propis servidors del Mercat
 • Altres mesures que evitin l'accés a les dades de l'usuari per part de tercers

En aquells casos en què el Mercat compti amb prestadors de servei per al manteniment de la web que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s'hagin regularitzades atenent el compromís del Mercat amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels clients.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de les dades per tal d'elaborar informes estadístics anònims que fa als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris a la web, es basen en l'interès legítim del Mercat per dur a terme aquests tractaments d'acord amb la normativa vigent.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l'usuari podrà revocar un o diversos d'ells no afectant als altres. Igualment es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals del Mercat.

Quins drets té l'interessat?

Pot enviar-nos un escrit a Associació de Venedors DEL MERCAT SANT JOAN DE PREMIÀ DE MAR, Gran Via de Lluís Companys 125, Premià de Mar, 08330, Barcelona, ​​sol·licitant en qualsevol moment i de manera gratuïta, els següents drets:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si al Mercat s'estan tractant dades personals que el concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Obtenir de l'Mercat la limitació de l'tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular a el tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. El Mercat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades o adoptades per part de l'Mercat, si escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l'interessat consideri que el Mercat ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades. Sense perjudici d'això, l'interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades de l'Mercat.

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en virtut del que estableix la Llei.
 • Agències de publicitat o de màrqueting.
 • Xarxes socials.

La present Política de Privacitat entra en vigor a partir de la data 2021.03.10.

Associació de Venedors DEL MERCAT SANT JOAN DE PREMIÀ DE MAR

mercatpremia@gmail.com

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació. View more
Accetpar